Parki Narodowe w Polsce, nowe propozycje

i

Autor: Wikipedia/M. Czekańska

Środowisko

Nowy park narodowy na Pomorzu. Rewolucja na mapie Polski

Parki Narodowe w Polsce to forma ochrony przyrody, która wymaga zaktualizowania. Fundacja Dziedzictwo przyrodnicze przygotowała raport, w którym wskazuje jak trzeba zmienić system ochrony przyrody w kraju. Na liście znajdzie się 25 nowych parków narodowych oraz poszerzenie obszaru istniejących. Zmiany planowane są też na Pomorzu.

Nowe Parki Narodowe na Pomorzu

Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie to w tej chwili jedyne parki narodowe w województwie pomorskim. To ma się jednak zmienić. FundacjaDziedzictwo Przyrodnicze przedstawiła raport proponujący poszerzenie terenów parków narodowych oraz stworzenie nowych. Jest też propozycja dla Pomorza - to stworzenie Kaszubskiego Parku Narodowego. 

W tej chwili w całym kraju mamy 21 parków, fundacja wskazuje, że powinno być ich 25 - liczba więc zwiększy się ponad dwukrotnie. Do tego istniejące parki mają mieć większą powierzchnię - z 1% powierzchni kraju parki stanowiłyby wówczas ponad 3 % powierzchni. Dlaczego konieczne są takie zmiany?

Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, które jest dodatkowo potęgowane przez liczne zaniedbania w zarządzaniu formami ochrony przyrody w przeszłości i braki w przygotowaniu do realizacji strategii na poziomie europejskim i globalnym

- czytamy w dokumencie. 

To plany przedstawione decydentom, wieloletnie analizy oraz pomysł ich wdrożenia na najbliższe 4 lata. Opracowano ją na podstawie m.in. prac naukowych, dokumentów planistycznych, interpelacji poselskich, doniesień prasowych i po prostu dokumentów zawierających postulaty utworzenia nowych parków narodowych.

Sowiński Parka Narodowy będzie większy

Zmiany na mapie Polski mają dotyczyć też Słowińskiego Parku Narodowego. Ta lokalizacja jest wymienione wśród 5, które wymagają najpilniejszej zmiany. W tym przypadku poszerzenie powierzchni ma dotyczyć terenów morskich. 

Plany powiększenia powierzchni są zgodne z założeniami przedstawionymi przez Słowiński Park Narodowy

Obszary, o które mógłby w przyszłości powiększyć się Słowiński Park Narodowy to: Głazowisko Rowy – obszar morski przy zachodniej granicy Parku, kopalnia torfu Krakulice wraz z przyległym borem bagiennym, część użytku ekologicznego Człopińskie Łęgi, leżące poza granicami Parku, rzeka Łupawa we fragmencie przy granicy Parku oraz działki w najbliższym otoczeniu Parku będące w zarządzie Skarbu Państwa lub będące w użytkowaniu wieczystym Słowińskiego PN. Takie powiększenie Parku zwiększyłoby jego powierzchnię o 1559,42 ha

- czytamy w raporcie.

Na konieczność powiększenia Słowińskiego Parku Narodowego wskazuje również Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Mapa obrazująca koncepcję powiększenia Słowińskiego Parku Narodowego

i

Autor: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Park Narodowy Bory Tucholskie musi być powiększony

Propozycja powiększenia terytorium Parku Narodowego Bory Tucholskie to powrót do korzeni. Park Narodowy Bory Tucholskie powstał w 1996 roku. Już w 1992 roku, w pierwszym projekcie park miał mieć powierzchnię ok. 13 tys ha. Ze względu na obowiązujące przepisy na wprowadzenie ochrony przyrody musiał zgodzić się samorząd gminny. W 1996 roku zgodziła się tylko jedna z 4 gmin i powstał Park Narodowy na terenie gminy Chojnice. Przez lata starano się zmienić te granice, jednak przepisy nigdy nie weszły w życie. Projekt przygotowany przez Wojewodę Pomorskiego dotyczy Zaborskiego Parku Krajobrazowego otaczającego z każdej strony park narodowy. 

Wg tej propozycji PNBT zostałby powiększony o 8292,18 ha, przyjmując ostateczną powierzchnię 12 890,25 ha, czyli w przybliżeniu tyle, ile zakładała pierwotna koncepcja utworzenia parku narodowego. Niestety z nieznanych przyczyn Projekt załącznika do rozporządzenia Wojewody Pomorskiego o zatwierdzeniu „Planu ochrony ZBK”, nie został uchwalony przez Wojewodę Pomorskiego

- podaje w raporcie Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

Projekt poszerzenia granic Parku Narodowego  Bory Tucholskie

i

Autor: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Kaszubski Park Narodowy - nowość na mapie Pomorza

Gdyby Kaszubski Park Narodowy postał, gdy po raz pierwszy postulowano jego utworzenie byłby najstarszym parkiem narodowym w Europie. Ochronę tego terenu postulowały władze pruskie już w 1906 roku!. Park ten miał w ocenie anonimowego twórcy bądź twórców koncepcji, ochronić i odtworzyć pierwotną puszczę germańską. 

Współcześnie ochronie w ramach nowego Kaszubskiego Parku Narodowego podlegać mają przede wszystkim międzywojenne Lasy Mirachowskie. W okolicy znajduje się wiele obszarów chronionych w ramach Natura 2000 i rezerwatów.

Co należałoby uchronić w jedynym na Pojezierzu Pomorskim parku narodowym? Argumenty, za powstaniem Parku zostały wyliczone przez Fundację, są to:

  • występowanie charakterystycznej polodowcowej rzeźby terenu wartej zachowania i ochrony,
  • zróżnicowanie świata roślinnego i obecność gatunków reliktowych,
  • obecność dużego i zwartego kompleksu leśnego,
  • duże skupisko rezerwatów przyrody,
  • potrzeba zwiększenia poziomu inwestycji w regionie,
  • wysokie walory kulturowe reprezentowane przez dziedzictwo Ludności Kaszubskiej.

Nowe Parki Narodowe w Polsce

O planach wdrożenia zmian i o powstaniu nowych Parków Narodowych mówił premier Morawiecki. Fundacja wskazuje, że po wyborach szansa na zmiany w całym systemie ochrony przyrody w Polsce jest wysoce prawdopodobna.

Kaszubski Park Narodowy, propozycja

i

Autor: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: redakcja.trojmiasto@eska.pl

GALERIA: Dlaczego warto przyjechać nad Bałtyk po sezonie? 10 powodów!

Pomorskie. Tereny przeznaczone pod budowę elektrowni jądrowej. Plaża Lubiatowo i Słajszewo