wybory głos

i

Autor: pixabay.com

wybory 2023

Referendum 2023 a wybory. Czy można zrezygnować z któregoś głosowania?

2023-10-13 7:45

Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania. Co zrobić, gdy ktoś z różnych powodów nie chce brać udziału w referendum? Albo zamierza odpowiedzieć na pytania referendalne, ale nie zamiaru wybierać przyszłych posłów i senatorów?

Pytania referendum 2023

W uchwale wyznaczono termin referendum na 15 października.

W referendum padną cztery pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Referendum 2023 - terminy

Do uchwały dołączono kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Zgodnie z nim do 5 września uprawnione podmioty mogą zawiadomić PKW o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w mediach publicznych. Do 27 września ustalona ma zostać kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych. Nieodpłatne nadawanie audycji referendalnych uprawnionych podmiotów w mediach publicznych ma trwać od 29 września do 13 października. Tego samego dna zakończy się też kampania referendalna.

Referendum 2023 - jak odmówić udziału w głosowaniu?

Osoba uczestnicząca w wyborach 15 października dostanie automatycznie od członka komisji wyborczej trzy karty do głosowania: z listą kandydatów do Sejmu, Senatu oraz z pytaniami referendalnymi. Czy w takiej sytuacji jest możliwość odmowy głosowania w referendum? Najkrótsza odpowiedź brzmi: tak. Jak to zrobić?  - Jeśli ktoś nie chce brać udziału w referendum, to musi taką wolę wyrazić przedstawicielowi komisji wyborczej. Ten z kolei ma obowiązek zapisania w rubryce uwagi w spisie wyborców przy danych głosującego informacji, że nie pobrana została karta referendalna - objaśnia Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Adnotacja o nie wydaniu karty referendalnej będzie miała bezpośredni wpływ na frekwencję. Trzeba pamiętać, że aby referendum było wiążące dla rządzących konieczna jest frekwencja co najmniej 50 procent osób uprawnionych do głosowania.

Głosowanie w referendum i w wyborach. Jaką można podjąć decyzję?

W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np.

  • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum)
  • jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu)
  • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum)
  • itd.
Nagrywał film. Sam stał się jego bohaterem
Listen to "Chcę iść na wybory, nie na referendum. Co zrobić?" on Spreaker.