Trzy największe inwestycje Aleksandry Dulkiwicz na tę kadencję

i

Autor: Anna Gawrońska

miejskie sprawy

Trzy największe inwestycje Aleksandry Dulkiwicz na tę kadencję. Zapytaliśmy prezydentkę Gdańska, jakie ma plany

Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne w Gdańsku? Czego potrzebują mieszkańcy? To powinien wiedzieć każdy prezydent miasta. My zapytaliśmy Aleksandrę Dulkiewicz, jakie największe inwestycje zrealizuje w Gdańsku podczas obecnej kadencji.

Program wyborczy Aleksandry Dulkiewicz na najbliższe pięć lat został ujęty w siedmiu punktach:  

 • Gdańsk dla wspólnoty 
 • Gdańsk dla przyszłości
 • Gdańsk dla klimatu
 • Gdańsk dla zdrowia
 • Gdańsk dla mobilności
 • Gdańsk dla przedsiębiorczych
 • Gdańsk dla kultury i czasu wolnego

Ile z tych punktów zostanie realizowanych, zobaczymy w trakcie trwającej już kadencji. My poprosiliśmy Aleksandrę Dulkiewicz o przedstawienie trzech największych inwestycji, które zrealizuje podczas pełnienia urzędu.

Największe inwestycje w Gdańsku. Co planuje Aleksandra Dulkiewicz?

Pierwsza z nich to budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. W ramach tej inwestycji powstanie nowa linia tramwajowa będzie łączyć dzielnicę Morena z dzielnicą Wrzeszcz. Długość planowanej nowej linii tramwajowej to 3,75 km, natomiast długość przebudowanej istniejącej linii tramwajowej to 0,6 km (włączenie w ul. Rakoczego na Morenie oraz Grunwaldzką we Wrzeszczu). Poza budową nowej linii tramwajowej inwestycja zakłada m.in:

 • budowę i przebudowę przystanków autobusowy i trawmajowych,
 • budowę tunelu tramwajowego w ul. Wileńskiej,
 • przebudowę istniejących sieci podziemnych (m.in. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej etc)
 • budowę i przebudowę istniejących dróg, ścieżek rowerowych oraz chodników,
 • przebudowę Potoku Królewskiego,
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z sieciami elektroenergetycznymi,
 • nasadzenia kompensacyjne zieleni w związku z wycinką (wynikajacą z kolizji),
 • budowę zabezpieczeń przed drganiom, hałasem oraz wynikających z ochrony środowiska.

To bardzo ważna linia, która pozwoli skrócić drogę z południowych dzielnic do Wrzeszcza i Oliwy 

- mówi Aleksandra Dulkiewicz

Nowa linia tramwajowa ma być gotowa do 2028 roku.

Nowa szkoła w Gdańsku

Kolejna inwestycja ucieszy rodziców uczniów z dzielnicy Morena. Tam ma powstać szkoła podstawowa. Zaplanowano 27 oddziałów na 25 dzieci każdy. W klasach 0-8 uczyć się będzie 675 uczniów. Budynek będzie składał się z trzech kondygnacji z salą gimnastyczną. W centralnej części obiektu zaprojektowano wewnętrzne patio, umożliwiające właściwe doświetlenie pomieszczeń dydaktycznych światłem dziennym. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano m.in. boisko i bieżnię na 60 m, plac zabaw dla dzieci, otwarty zbiornik retencyjny oraz nawierzchnie utwardzone i urządzone tereny zielone. Inwestycja ta zawiera również budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Morenowe Wzgórze.

Będzie to szkoła na około 700 uczniów, z oddziałami od O do 8. Tej inwestycji towarzyszyć będą także nowe dojścia do szkoły. Od strony ulicy Morenowe Wzgórze, inwestycja obejmie budowę chodnika i bezpiecznego dojścia. Od strony Jasienia, od ulicy Kraśnięta przewidujemy budowę nie tylko chodnika, ale także drogi rowerowej

– wyjaśnia prezydentka Gdańska.

Otwarcie placówki planowane jest we wrześniu 2025.

Budowa nowych tras rowerowych

Trzecią z największych inwestycji w Gdańsku do zrealizowania w obecnej kadencji Aleksandry Dulkiewicz będzie budowa tras rowerowych o charakterze transportowym. Tutaj wyróżniono kilka zadań:

 1. Rozbudowa ul. Kołobrzeskiej w związku z budową trasy rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku: trasa o długości ok 1,08 km od zachodniej strony łączy się z siecią ddr w ul. Chłopskiej, AL. Rzeczypospolitej i Kołobrzeskiej, w środkowym odcinku trasa łączy się z ulicami Słupską, Szczecińską, Arkońską i Krynicką na których wyznaczona jest strefa tempo 30 (ulice w strefach ruchu uspokojonego). Od zachodu trasa łączy się z siecią ddr w Al. Grunwaldzkiej i ul. Bażyńskiego (gdzie wyznaczono strefę tempo 30). Przedmiotowa trasa rowerowa połączy trasy w dzielnicy Przymorze Wielkie z trasami w dzielnicy Przymorze Małe i Dzielnicy Oliwa.
 2. Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdańsku w związku z budową trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej: trasa o długości ok 3,43 km od wschodniej strony łączy się z trasami rowerowymi będącymi w sieci ddr (drogi dla rowerów) poprzez trasy w ul. Nowolipie, Kartuskiej oraz Łostowickiej. W środkowym odcinku trasa łączy się z siecią ddr w al. Pawła Adamowicza, od zachodniej strony trasa łączy się z siecią ddr w ul. Źródlanej i ul. Kartuskiej Północnej. Przedmiotowa trasa rowerowa połączy trasy w dzielnicach Jasień i Kokoszki z trasami w dzielnicach Migowo, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza.
 3. Budowa ekostrady wzdłuż ul. Słowackiego - odcinek leśny (od ul. Wiolinowej do ul. Potokowej) odcinek Ekostrady biegnie po północnej stronie Trasy Słowackiego. Odcinek długości ok. 3,5 km rozpoczyna się w obrębie skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Góralską, a kończy na skrzyżowaniu z ul. Złota Karczma (wraz z przejazdem przez ul. Słowackiego). Przedmiotowa trasa rowerowa połączy trasy w dzielnicy Matarnia z siecią tras rowerowych w dzielnicy Brętowo
 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek trasa o długości ok 0,46 km łączy przystanek PKM Kiełpinek i ul. Szczęśliwą o ruchu uspokojonym z siecią ddr w ul. Kartuskiej i ul. Kartuskiej Północnej. Trasa łączy przystanek PKM z dzielnicami Kokoszki i Jasień.
 5. Budowa ekostrady w ciągu al. Armii Krajowej – Etap I Węzeł Groddecka - trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnóg i UTO (łącznik o długości ok. 0,1 km jest uzupełnieniem istniejącej sieci ddr w Al. Armii Krajowej. Trasa otwiera kolejny wlot na węźle Groddecka skracając ilość przejazdów z sygnalizacją w ok. ul. Biskupiej i 3 Maja
 6. Budowa ekostrady w ciągu al. Armii Krajowej -etap III od Sikorskiego do Łostowickiej, trasa o długości ok. 1,24 km połączy od zachodu trasę opisaną w pkt 5 i trasę w ul. Sikorskiego si siecią ddr w ul. Łostowickiej i trasą w Al. Havla. Trasa połączy dzielnice Ujeścisko i Wzgórze Mickiewicza z dzielnicą Chełm
 7. Budowa ekostrady wzdłuż ul. Spacerowej - od skrzyżowania z ul. Karwieńską do Osowej, na przedłużeniu ul. Kielnieńskiej (wariant 1) lub ul. Jednorożca (wariant 2) z kładką pieszo – rowerową nad obwodnicą zachodnią. Trasa dzieli się na dwa odcinki:
 • Od skrzyżowania z ul. Karwieńską do Doliny Rynarzewskiej - biegnie wzdłuż jezdni ul. Spacerowej, po północnej stronie. Istniejąca infrastruktura rowerowa wymaga tam modernizacji.
 • Od Doliny Rynarzewskiej do ul. Kielnieńskiej - Odcinek stanowiący przedłużenie istn. trasy, biegnie wzdłuż ul. Spacerowej. Następnie biegnie wzdłuż dojazdu do centrum handlowego i przekracza trasę S6 nowym obiektem stanowiącym przedłużenie ul. Kielnieńskiej. Alternatywnie, w okolicy Rynarzewa, trasa schodzi do istniejącej drogi leśnej i następnie kładką przekracza trasę S6 na przedłużeniu ul. Jednorożca.

     8. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Kępnej i Sówki w Gdańsku" Realizacja ciągu pieszo rowerowego zlecona jest na                       podstawie audytu Bezpieczna droga do szkoły. Zadanie polega na budowie obiektu budowlanego liniowego, tj. drogi dla pieszych i           rowerów o szerokości 3,0 m o nawierzchni twardej w ciągu istniejącej ulicy Kępnej i Sówki od skrzyżowania ul. Stryjewskiego i ul.           Kłosowej do skrzyżowania ul. Żaków i ul. Łowickiej w Gdańsku.

     9. Trasa rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie na odcinku od Pętli Siedlce (na przedłużeniu istn. trasy po północnej stronie             jezdni) do skrzyżowania z ul. Schuberta. Istniejąca trasa biegnąca po północnej stronie ul. Kartuskiej, na wysokości Pętli Siedlce             zmienia stronę jezdni. Planowane połączenie stanowi jej przedłużenie dalej po stronie północnej. Na odcinku do numeru 203                   wydzielona droga dla rowerów zostanie poprowadzona wzdłuż chodnika i jezdni. Następnie należy wykonany zostanie łagodny                 najazd na istniejącą skarpę z murem oporowym i na dalszym odcinku trasa rowerowa biegnąć będzie w oderwaniu od jezdni, po             zboczu, wzdłuż istniejącego ciągu pieszego. Trasę dowiąże się do istniejącej infrastruktury rowerowej w skrzyżowaniu ul.                         Nowolipie i ul. Schuberta.

GALERIA: Jedyny słuszny ranking. W tych lodziarniach w Trójmieście zjesz idealne lody!

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na Facebooku lub na skrzynkę: redakcja.trojmiasto@eska.pl.

Najpiękniejsze jeziora w Pomorskiem. Te miejsca warto odwiedzić!