Ulga na dziecko 2024. Sprawdź, czy ci się należy. Jest kryterium dochodowe

i

Autor: pixabay

świadczenia socjalne

Dodatkowe pieniądze na dziecko. Sprawdź, czy ci się należy. Jest kryterium dochodowe

2024-03-19 8:56

Na drugie i kolejne dzieci od 1 roku życia. To jedyne kryterium, jakie należy spełnić, by otrzymać 12 tys. zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Najważniejsze to nie przegapić terminu składania wniosku!

Osoby posiadające dzieci z pewnością nie są pozostawione w naszym kraju samymi sobie. Pakiet świadczeń dla najmłodszych członków rodziny sukcesywnie powiększa się, co znacząco wpływa na poziom życia całych rodzin. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejny z transferów socjalnych, na które liczyć mogą rodzice drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie.

Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Prawo do kapitału opiekuńczego przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium RP przez okres, w jakim mają otrzymywać kapitał. Celem świadczenia jest choć częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka – opieką nad nim i zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może otrzymywać je matka bądź ojciec, przez których rozumie się także osobę, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na każde dziecko?

RKO przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli to dziecko jest na utrzymaniu matki lub ojca. Świadczenie nie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie rozumiane jako najstarsze dziecko bez względu na jego wiek. W przypadku bliźniaków to rodzice wskazują, na które dziecko będą je otrzymywać. Kapitał jest przyznawany rodzicom, których dziecko ukończyło 12 miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36 miesiąc życia. Jeśli dziecko zostało przyjęte na wychowanie, kapitał przysługuje od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym osoba ta przyjęła dziecko na wychowanie.

Jaka jest wysokość RKO?

Kapitał przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, z tym że łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12.000 zł na dziecko. To matka lub ojciec, którym przyznano RKO decydują o tym, czy wolą otrzymywać świadczenie w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, czy w wysokości 500 zł przez 24 miesiące.

Tak sztuczna inteligencja widzi Trójmiasto za 100 lat [GALERIA]:

Jaki wniosek należy złożyć?

Aby prawo do RKO zostało przyznane, należy złożyć wniosek. Składa się go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu RKO-R (rodzice dziecka) albo RKO-O (osoba, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). Wniosek ten należy składać o pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc życia. W przypadku wniosków na dziecko przyjęte na wychowanie, termin jest obliczany od dnia, w którym osoba ta przyjęła dziecko na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, kapitał przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Pomorskie. Nowe pociągi w Trójmieście. IMPULSY na trasie

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: redakcja.trojmiasto@eska.pl