alimenty

i

Autor: pixabay,pixabay

800+

800 plus. Dodatkowe kryteria! Rząd zdradza swoje plany

Dodatkowe kryteria uprawniające do otrzymania 800 plus i waloryzacja świadczenia? Minister rodziny, pracy i polityki społecznej opowiedziała o planach rządu Donalda Tuska. Jakie zmiany czekają polskie rodziny? Rząd zdradza swoje plany

Bezpieczeństwo osób starszych na pierwszym miejscu

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedziała o planach resortu na 2024 roku. wskazała, że najważniejsze działania Ministerstwa będą związane z bezpieczeństwem osób starszych, w tym waloryzacja emerytur, a także podwyższeniem zasiłku pogrzebowego czy prawem pracy.

Jest kilka podstawowych zobowiązań, z którymi weszłam do rządu. Pierwsze dotyczy tego, co jako Lewica wnieśliśmy do umowy koalicyjnej. Głównym obszarem są kwestie związane z bezpieczeństwem osób starszych, takie jak np. druga waloryzacja emerytur

– powiedziała minister.

Praca pod specjalną ochroną

Obszar, który jest szczególnie mi bliski, to praca – symbolicznie zarysowany poprzez przywrócenie tego słowa do nazwy ministerstwa. Poprzedni rząd pracy się wstydził, pracy nie traktował priorytetowo i na równi z polityką społeczną[...]Dziś sytuacja pod tym względem jest lepsza niż w okresie posttransformacyjnym, ale konsekwencje są nadal odczuwalne. To doświadczenie wypychanych na działalność jednoosobową, na samozatrudnienie, na umowy, które pomimo tego, że praca była świadczona w określonym miejscu i czasie, nie były umowami o pracę. Jedną z tych konsekwencji jest staż pracy osób, które przez 10–20 lat pracowały na umowę-zlecenie albo były na jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadziły firmy. Państwo traktuje je jak osoby, które nic nie robiły. I nie wlicza im tego produktywnego czasu do stażu pracy

– dodała.

Dużym polem do działań w Ministerstwie jest pomoc społeczna. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk opowiedziała o wprowadzeniu nowych programów m.in.: dla mam

W system pomocy bardzo łatwo wpisać jakiś stygmat, mechanizmy etykietujące. To absolutnie nie wyklucza tego, że systemowa pomoc, pomoc społeczna powinna być bardziej efektywna. Nie podzielam diagnozy, że są całe pokolenia żyjące z pomocy społecznej w Polsce. Mamy teraz niskie bezrobocie, ludzie pracują i pracują dużo. I oczywiście działania aktywizujące są potrzebne. Jest tak, że to głównie kobiety sprawują opiekę nad dziećmi do lat trzech, co często utrudnia im powrót na rynek pracy. Stąd opracowujemy teraz ten program aktywizacyjny „Aktywny rodzic”, który ma być znowu wsparciem finansowym, choć niekoniecznie bezpośrednio, po to, żeby kobiety mogły działać aktywnie na rynku pracy. To nie jest wybór albo-albo

– wyjaśniła.

Zaznaczyła też, że zarobki w sferze pomocy społecznej nie są duże, a państwo boryka się z problemem z zatrudnieniem osób do pracy.

Chcemy wkroczyć w charakterystyczny dla Zachodu kierunek deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Tam, gdzie to będzie możliwe, pomoc powinna być świadczona we własnym środowisku rodzinnym. By to rodzina, środowisko lokalne uzyskiwało wsparcie, którego później może udzielić osobie potrzebującej. A nie, by kontynuować rozwój wielkiej instytucjonalnej opieki i pomocy

– mówiła.

To zadanie przede wszystkim dla samorządów. Dlatego tak ważne jest odbudowanie finansów jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie, który podpisał prezydent, środki dla JST są znaczne. Prowadzimy też prace analityczne sprawdzające, jak stworzyć mechanizmy, by samorządy inwestowały właśnie w usługi społeczne. I aby traktowały te wydatki jako inwestycje w społeczność lokalną

- dodała

Co z 800 plus? Rząd wprowadzi dodatkowe kryteria?

Podczas wywiadu, minister opowiedziała również o planowanych zmianach w 800 plus. Odniosła się do doniesień, jakoby miał pojawić się próg dochodowy uprawniający do świadczeń.

Nie planujemy żadnych zmian w tym programie, nie toczą się w ministerstwie żadne prace, które miałyby na celu ograniczenie tego świadczenia. Jestem przywiązana do tej deklaracji, że nic, co dane, nie zostanie zabrane. A jeśli jakieś programy miałyby ulegać zmianom, to tylko na plus. Tylko tak, żeby w jakiś sposób udoskonalić system. Analogicznie jest, jeśli chodzi o inne świadczenia

– wyjaśniła Agata Dziemianiowicz-Bąk.

Czy 800 plus będzie waloryzowane?

Zasada waloryzacji świadczeń jest kierunkową zasadą, która będzie przyświecała politykom publicznym kreowanym przez ministerstwo. To zasada wpisywana we wszystkie nowe polityki i świadczenia. Co do 800+ i dalszej waloryzacji, to mamy do czynienia z pierwszą waloryzacją. Musimy zobaczyć, jakie to wywoła skutki

– wyjaśniła.

Sonda
Kryterium dochodowe przy świadczeniu 800 plus. Co uważasz?
Debata o Polsce 04.02.2024 cz.2