Pomorze w Parlamencie Europejskim

i

Autor: Gdańsk.pl/Wikipedia

wybory

To będzie walka o frekwencję. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

2024-05-20 14:45

Przed nami kolejne wybory w 2024 roku - będą to wybory do Europarlamentu. Te rządzą się całkiem innymi prawami i bardzo ważna jest frekwencja!

w niedzielę 9 czerwca czeka nas głosowanie na naszych reprezentantów w 720-osobowym Parlamencie Europejskim. W Gdańsku wybierać będziemy kandydatów w jednym okręgu, obejmującym całe województwo pomorskie. W całej Polsce mandaty europosłów otrzymają 53 osoby.

Jeden z ważnych terminów przed wyborami do Europarlamentu minął w poniedziałek, 22 kwietnia. Do tego dnia partie polityczne miały czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. 

W całym kraju PKW do wyborów europejskich zarejestrowano łącznie 32 komitety wyborcze. Są wśród nich najważniejsi gracze na polskiej scenie politycznej czyli:

 • Koalicja Obywatelska,
 • Lewica,
 • Prawo i Sprawiedliwość,
 • Trzecia Droga - Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe
 • oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość. 

Jak będą wyglądać wybory do Europarlamentu na Pomorzu?

Polska w wyborach do PE jest podzielona na 13 okręgów. Województwo pomorskie stanowi w całości okręg nr 1 Gdańsk. To oznacza, że każdy obywatel Pomorza, niezależnie od miejsca zamieszkania - w Gdańsku, Kartuzach, Malborku, Pucku, Słupsku lub innej pomorskiej miejscowości - otrzyma w komisji jedną i tą samą kartę wyborczą z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. 

Okręg nr 1 Gdańsk do Parlamentu Europejskiego

Okręgi są wielomandatowe, a to ile osób otrzyma mandat zależy od frekwencji. Jeśli więc w jakimś okręgu mało osób pofatyguje się do urn wyborczych to do europarlamentu nie dostanie się stamtąd żaden kandydat.

Jak pisze Gdansk.pl: 

W 2019 r. z okręgu nr 1 Gdańsk miejsce w Parlamencie Europejskim znalazły się trzy osoby. Tak samo było też w wyborach w 2014 r. i 2009 r. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że i po tegorocznych wyborach Pomorze w PE reprezentować będzie trzech europosłów.  Po ustaleniu wyników wyborów Państwowa Komisja Wyborcza dokona podziału mandatów. Wezmą w nim udział tylko te komitety, które przekroczą 5 proc. głosów ważnych. 

Po ostatnich wyborach w Europarlamencie Pomorze reprezentują: 

 • Magdalena Adamowicz (KE) - 199 591
 • Anna Fotyga (PiS) - 160 517 
 • Janusz Lewandowski (KE) - 120 990 

Kiedy są wybory do Europarlamentu?

W całej Europie wybory trwają od 6 do 9 czerwca, w Polsce głosować będziemy 9 czerwca.

W czerwcu 2024 r. wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. To o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami, które odbyły się w 2019 r. Polskę w Parlamencie Europejskim reprezentować będą 53 osoby - o jedną więcej niż w poprzednich wyborach. Jesteśmy piątym krajem na kontynencie z największą liczbą europosłów. Liczba posłów i posłanek do PE, którzy zostaną wybrani w każdym kraju w wyborach europejskich w 2024 r.:

 • Niemcy: 96
 • Francja: 81
 • Włochy: 76
 • Hiszpania: 61
 • Polska: 53
 • Rumunia: 33
 • Holandia: 31
 • Belgia: 22
 • Grecja: 21
 • Czechy: 21
 • Szwecja: 21
 • Portugalia: 21
 • Węgry: 21
 • Austria: 20
 • Bułgaria: 17
 • Dania: 15
 • Finlandia: 15
 • Słowacja: 15
 • Irlandia: 14
 • Chorwacja: 12
 • Litwa: 11
 • Słowenia: 9
 • Łotwa: 9
 • Estonia: 7
 • Cypr: 6
 • Luksemburg: 6
 • Malta: 6

Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to 6, a maksymalna to 96.

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH PROCEDUR W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:

 • od 26 kwietnia do 6 czerwca 

składanie przez wyborców wniosków o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, zmianę miejsca głosowania

 • do 2 maja, do godz. 16:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • do 6 maja 

utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerówdo 10 majapodanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnikazgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

 • do 20 maja

powołanie obwodowych komisji wyborczychpodanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 • do 27 maja

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 latzgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do 31 maja

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiegoskładanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

 • do 4 czerwca

składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • do 6 czerwca

poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowaniaw dniu 7 czerwca, o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej

 • 9 czerwca 2024 r., w godz. 7.00 ‑ 21.00 - głosowanie

GALERIA: Gdynia Molo Rybackie. Największe osiedle na nabrzeżu. Centrum rozrasta się w głąb morza

Pomorskie. Gdynia Orłowo wiosną