Kontrolerzy zrobią pięć zdjęć twojego samochodu. Zmiany w przeglądach technicznych w 2023 roku

i

Autor: pixabay

Przegląd techniczny 2023. Sprawdź, co czeka kierowców po styczniowych zmianach!

Od stycznia 2023 roku weszły nowe zasady przeprowadzania kontroli technicznej pojazdów. Jak będzie wyglądało badanie, czy zmieni się opłata?

Zmiany w przeglądach technicznych od 1 stycznia 2023

Prace nad zmianami w prawie o ruchu drogowym w zakresie przeglądów technicznych trwały od 2020 roku. Miały zacząć obowiązywać bardzo szybko, jednak dopiero 26 lipca 2022 r. projekt został skierowany pod obrady Rady Ministrów i został zaakceptowany. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Przegląd techniczny 2023. Diagności zrobią zdjęcia twojego samochodu

Dowodem potwierdzającym obecność pojazdu w stacji kontroli pojazdów na stanowisku diagnostycznym, a także jego stan faktyczny, mają być obowiązkowe fotografie samochodu. Stan auta zostanie udokumentowany na 5 fotografiach w ujęciach z przodu i z tyłu (wraz z widocznymi tablicami rejestracyjnymi), z obu przekątnych, a także ze środka z uwzględnieniem stanu licznika. Diagności będą musieli archiwizować wykonane fotografie przez 5 lat i dysponować nimi w przypadku kontroli.  

To rozwiązanie ma ograniczyć nadużycia i wykluczyć nieuzasadnione zatwierdzanie samochodów z widocznymi usterkami jako bezpiecznych i dopuszczonych do ruchu. Mają także ukrócić proceder tzw. cofania liczników.

Przegląd techniczny 2023 cena. Jaka jest opłata za przegląd?

Opłata za przegląd samochodu w tym roku się nie zmieni. Za sprawdzenie samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5T zapłacimy 98 zł, za samochód z instalacją gazową - 162 zł, a 153 zł za samochód ciężarowy. Koszt przeglądu jest regulowany przez Ministerstwo Infrastruktury i jest pobierany w takiej samej kwocie we wszystkich stacjach kontroli pojazdów. 

Kierowcy, którzy przegapią odpowiedni czas na przegląd i stawią się na niego po terminie, przekraczając 30 dni od obowiązującej daty, muszą się liczyć większą opłatą. Będą musieli wydać na ten cel dwukrotność sumy przewidzianej w podstawowym cenniku, a zatem zapłacą: dla samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5T – 196 zł, dla samochodu z instalacją gazową – 324 zł. I dla samochodu ciężarowego – 306 zł. 

Ci kierowcy, którzy będą chcieli wykonać przegląd wcześniej, w terminie nawet 30 dni przed czasem, skorzystają. Według nowych zasad data kolejnego przeglądu zostanie ustalona na podstawie ważności poprzedniego przeglądu, a nie jako rok od daty stawienia się w stacji kontroli pojazdów.

Odwołanie się od decyzji diagnosty

Na mocy nowych przepisów kierowcy zyskają też korzystne dla nich uprawnienia. Będą mogli nie zgodzić się z decyzją wydaną przez kontrolera. W przypadku, kiedy ich samochód nie przejdzie przeglądu pozytywnie, a w ich opinii jest on sprawny technicznie, będą mogli powtórzyć badanie. Przegląd będzie mógł zostać przeprowadzony w innej stacji diagnostycznej, ale już pod okiem inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego, którzy w przypadku ponownych wątpliwości wydadzą ostateczną decyzję.

Naładujesz samochód elektryczny w trakcie jazdy | ESKA XD - Prosto z salonu #65