Miasto przekaże 28 milionów na PKM Południe. Coraz bliżej realizacji podmiejskiej kolei?

i

Autor: PKM

Komunikacja

Miasto przekaże 28 milionów na PKM Południe. Coraz bliżej realizacji podmiejskiej kolei?

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podjęła decyzję o skierowaniu na najbliższą Radę Miasta Gdańska uchwały dotyczącej uwzględnienia wsparcia finansowego opracowania dokumentacji projektowej nowego odcinka PKM. Jak podkreślają radni, planowana realizacja nowej linii stanowi ogromną wartość dla rozwoju transportu aglomeracyjnego na Pomorzu i w Gdańsku.

Projekt uchwały przedstawionej podczas czwartkowej sesji zawiera zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gdańska 28 mln zł w celu opracowania dokumentacji projektowej budowy odcinka linii kolejowej. Będzie on przedłużeniem linii od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do granicy z gminą Kolbudy, przez południowe dzielnice Gdańska. Środki na ten cel przeznaczone zostaną w podziale na kolejne lata.

Ten projekt jeszcze na początku kadencji funkcjonował w sferze marzeń. Bardzo się cieszę, że jest realizowany. Tak naprawdę jesteśmy teraz w takim punkcie, że trzeba to zrobić, stoimy przed decyzją "wszystko albo nic". Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej to jest właściwie ostatni dzwonek na to, żeby takie środki z takim dużym dofinansowaniem na projekt dostać. Jest presja czasu, bo później, z czego trzeba się trochę cieszyć, że pomorskie staje się bogatsze, w kolejnych perspektywach procentowe dofinansowania będą nam spadać

– mówiła przed sesją radna Kamila Błaszczyk.

Środki docelowo posłużą objęciu przez miasto akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., która ma zrealizować projekt. Całkowity koszt prac dokumentacyjnych PKM S.A. szacuje na ok. 50 milionów złotych, z czego 28 milionów będą stanowiły środki Gdańska.

Miasto przekaże 28 milionów na PKM Południe. Coraz bliżej realizacji podmiejskiej kolei?

i

Autor: screen sesja RM Gdańska

Na odcinku Śródmieście – Kowale będziemy mieć do czynienia z infrastrukturą podziemną albo nad ziemią. Będzie bardzo dużo tuneli, wykopów. Ten odcinek ma zaledwie 7,5 kilometra, ale będzie to bardzo trudny odcinek. Jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe. Mamy takie kompetencje i możliwości, żeby podjąć się wykonania tego zadania, i to chcemy zrobić

– mówił podczas sesji Grzegorz Mocarski, prezes PKM.

Miasto przekaże 28 milionów na PKM Południe. Coraz bliżej realizacji podmiejskiej kolei?

i

Autor: screen sesja RM Gdańska

Radni za udzieleniem dotacji na PKM Południe

Radni głosami KO i WdG zdecydowali, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gdańska 28 mln zł zostanie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla PKM Południe. Będzie to gdański wkład, bo całkowity koszt dokumentacji to 50 mln. Środki na ten cel przeznaczone zostaną w podzielone na kolejne lata. W tym roku są to 3 mln.

Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu KO stwierdził, że to, co na tej sesji wydaje się być najbardziej ważne, w epokowym i przełomowy znaczeniu, to PKM Południe.

Szczerze mówiąc wolę używać nazwy nie PKM Południe, ale przedłużenie SKM do Kowal, bo tego tak na prawdę dotyczy ten projekt. 2030 r. to już jest za kilka lat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a bardzo głęboko w to wierzę, że tak właśnie się zadzieje, to w 2030 roku mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska, ale także gmin ościennych będą mogli w zdecydowanie szybszy, sprawniejszy i bardziej ekologiczny sposób dotrzeć nie tylko do Śródmieścia, ale także w kierunku Sopotu i Gdyni

 - powiedział Cezary Śpiewak-Dowbór.

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Koralewski na początku swoje wystąpienia rozpoczął od krytyki warunków życia w dzielnicach południowych, przypomniał też różne niedogodności. Jednak z jego wypowiedzi mogło wynikać, że radni PiS popierają budowę PKM Południe.

Będziemy się temu przyglądać. Wspierać ten projekt jak najbardziej i wszystkie inwestycje na terenie Gdańska Południe, bo to jest właściwie 1/3 miasta. Będziemy się temu przyglądać, bo urzędnicy miejscy i włodarze spółek komunalnych pobierają dobre wynagrodzenia, a więc za te wynagrodzenia należy się dobra praca

- mówił szef klubu PiS.

 PKM Południe – na jakim etapie jest projekt?

Trwa opracowywane „Studium możliwości zagospodarowania otoczenia nowych przystanków kolejowych PKM Południe na terenie miasta Gdańska”. Ukończono już prace nad pierwszym etapem dokumentu. Będzie on zawierał propozycje i pomysły na to, jak może wyglądać przestrzeń wokół przystanków, które powstaną w ramach planowanej linii PKM.

Biuro Rozwoju Gdańska, we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku i Pomorską Koleją Metropolitalną, przeprowadziło badania i analizy pod kątem różnych uwarunkowań: planistycznych, transportowych, infrastrukturalnych i krajobrazowo-przyrodniczych. Zebrane dane i wnioski mają posłużyć stworzeniu wizji zagospodarowania otoczenia wokół nowej infrastruktury, która wzmocni potencjał transportowy nowej linii.

Linia PKM Południe to inwestycja, którą należy postrzegać wielowymiarowo. Chcemy zaproponować rozwiązania, które sprawią, że przestrzeń wokół przystanków będzie wpisywała się w bieżące, ale i przyszłe zapotrzebowania mieszkańców oraz innych podróżujących. Stąd też przyjęcie zasady przy opracowaniu, że im bliżej przystanku, tym gęściej

– mówi Joanna Bieganowska z gdańskiego magistratu.

Założeniem dokumentu jest także wpisanie się w dotychczasowe kierunki rozwoju miasta, jakimi są m.in. kreowanie przestrzeni publicznych czy miasta 15-minutowego.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: redakcja.trojmiasto@eska.pl

Kulisy premiery filmu o Robercie Lewandowskim