Jego  obrazy przyjechały do Gdańska z Amsterdamu. To pierwsza taka wystawa w Polsce

i

Autor: Jan Abrahamszoon Beerstraaten, Na redzie | XVII w., zbiory NMM (fragment)

wydarzenia

Ten obraz przyjechał do Gdańska z Amsterdamu. To pierwsza taka wystawa w Polsce

2024-06-15 16:59

Od 15 czerwca w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku można oglądać wystawę niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. Specjalnie na tę okazję z Amsterdamu do Gdańska został sprowadzony obraz „Cisza” Willema van de Velde (młodszego) uznawanego za najwybitniejszego holenderskiego marynistę.

  • Od 15 czerwca do 15 września w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku będzie można oglądać wystawa Ci, którzy na statkach ruszyli na morze...Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich.
  • Jest pierwszą w historii rodzimego muzealnictwa tak obszerną prezentacją holenderskich i flamandzkich marin epoki baroku.
  • Wystawa czasowa będzie prezentowana w Spichlerzach na Ołowiance w Gdańsku.

Co zobaczymy w wakacje 2024 w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku?

Kierowniczka Działu Sztuki Marynistycznej w Narodowym Muzeum Morskim dr Monika Jankiewicz-Brzostowska podała, że ekspozycja obejmuje cztery obszary tematyczne dotyczące zasadniczych aspektów doświadczenia kontaktu z morzem, jakie było udziałem społeczeństwa Niderlandów. Odwołują się one do emocji i potrzeb głęboko zakorzenionych w psychice każdego człowieka, takich jak poczucie bezpieczeństwa i sytości, a z drugiej strony tęsknota za przygodą czy obawa o życie.

Motywami przewodnimi wystawy są: Bitwy morskie – nawiązujące do permanentnej konieczności walki najpierw o zdobycie, a potem utrzymanie niepodległości przez Republikę Zjednoczonych Prowincji, oraz Bezpieczny i zasobny port – malarskie wizje ruchliwych portów związane z wyobrażeniami o zamożności i potędze, ale też wizerunki małych rybackich przystani pojmowanych jako miejsca schronienia i pokoju. A także Wyprawy w nieznane – obrazy przedstawiające żeglugę po otwartym morzu lub egzotyczne porty odwołujące się do odwiecznej tęsknoty człowieka za przygodą, i Groza na morzu – przedstawienia rzeczywistych i symbolicznych niebezpieczeństw czyhających podczas żeglugi.

Zobaczymy dzieła mistrzów takich jak Simon de Vlieger, Ludolf Bakhuizen, Jan i Julius Porcellisowie, Jan Abrahamszoon Beerstraaten, malarze z rodziny Willaertsów, Lieve Verschuier czy Thomas Heeremans – ich obrazy pochodzą ze zbiorów muzeów polskich.

Ten obraz przyjechał do Gdańska z Amsterdamu

Z Amsterdamu do Gdańska został sprowadzony obraz Cisza autorstwa Willema van de Velde (młodszego), uznawanego za najwybitniejszego holenderskiego marynistę, oraz dzieła Abrahama Storcka i Reiniera Noomsa przedstawiające żeglugę na rzece IJ w Amsterdamie.

Dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ekspozycja jest sposobnością do zaprezentowania gromadzonej przez dziesiątki lat kolekcji marin niderlandzkich. Muzeum podało, że składają się na nią przede wszystkim dzieła autorów już zidentyfikowanych, jak obraz Na redzie sygnowany przez Jana Abrahamszoona Beerstraatena. Przedstawia on redę portu Vlissingen, gdzie mieściła się jedna z dwóch najważniejszych stoczni Admiralicji Zelandii oraz baza jednostek należących do Kompanii Wschodnioindyjskiej. W kolekcji są też prace, które przypisano konkretnym autorom na podstawie analiz stylistycznych, jak Sztormujący żaglowiec Jacoba Adriaenszoona Bellevois. Są też takie, których autorzy wciąż pozostają nierozpoznani, jak Płonący okręt przedstawiający nocny pożar w amsterdamskim porcie.

W Gdańsku są teraz dzieła z Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu

Poza dziełami ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego publiczność będzie mogła zobaczyć obrazy m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz z Rijksmuseum i Het Scheepvaartmuseum w Amsterdamie.

Jedyny taki w Polsce. Poznaj tajemnice gdańskiego Falowca. Tej historii mogłeś nie znać!

Quiz ortograficzny. Te pytania są bardzo podchwytliwe. Nieliczni mają 6/12!

Pytanie 1 z 12
Na początek coś prostego. Jaka pisownia jest poprawna