Wielkie zmiany w szkołach. Nowy system oceniania wymaga konkretnych zapisów

i

Autor: pexels

Edukacja

Wielkie zmiany w szkołach. Nowy system oceniania wymaga konkretnych zapisów

Wewnątrzszkolne zasady oceniania są integralną częścią statutu szkolnego. Zawierają zasady dotyczące informowania uczniów i rodziców o wymaganiach z zakresu edukacji oraz kryteriów oceniania. Po odejściu od obowiązkowych prac domowych WZO oraz statut szkoły należy zmienić. Kiedy dyrektorzy szkół powinni to zrobić?

Od 1 kwietnia zostały zlikwidowane obowiązkowe prace domowe. Obecnie nauczyciel w klasach I–III szkoły podstawowej nie powinien zadawać prac domowych praktyczno-technicznych oraz pisemnych prac domowych, z wyłączeniem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. Wykonanie tych ćwiczeń będzie obowiązkowe i nauczyciel będzie mógł wystawić za nie ocenę.

Ze względu na istotność rozwoju motoryki małej na etapie edukacji wczesnoszkolnej zadecydowano o pozostawieniu możliwości tego rodzaju ćwiczeń również w ramach pracy domowej w klasach I–III szkoły podstawowej

– wyjaśnia MEN.

Z kolei w klasach IV–VIII szkoły podstawowej nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena. Nauczyciel ma natomiast przekazać uczniowi informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

Zmiany te wiążą się ze zmianami statutu szkolnego oraz wewnątrzszkolnych zasad oceniania. Okazuje się, że grono pedagogiczne ma dylemat, kiedy powinno je zmienić. Informacje, jak przekazywać wiadomości zwrotne po wykonanej nieobowiązkowej pracy domowej muszą znaleźć się w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. W zasadach tych musi również zostać uznany przepis, który uniemożliwia wliczanie do średniej oceny z religii lub etyki – ta zmiana wchodzi w przyszłym roku szkolnym. Więc w zasadzie powinny zostać wpisane dwie zmiany w różnych odległościach czasowych.

Pedagodzy mają wątpliwości, czy wprowadzić je teraz czy poczekać do września.

Jako że pani minister co chwilę obiecuje coś nowego, wprowadziłem ten przepis dotyczący oceniania w formie zarządzenia dyrektora z mocą obowiązującą od 1 kwietnia. Jednocześnie powołałem zespół, który do czerwca opracuje wewnątrzszkolne zasady oceniania, oraz drugi zespół, który opracuje statut spójny z wprowadzanymi przez panią minister zmianami. Nie będę co chwilę zmieniał statutu. Poczekamy do czerwca, a wtedy popracujemy i zrobimy nowy

- mówi Janusz Makuch, dyrektor SP nr 1 w Szczyrku w rozmowie z Portalem Samorządowym.

Inaczej zarządziła dyrektor szkoły w Inowrocławiu, Alicja Mielcarek.

Będziemy nowelizować statut, ale to już będzie zadanie na nowy rok szkolny. Czyli w tym roku szkolnym w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania już niczego nie zmieniamy, pracujemy w oparciu o nowe rozporządzenie. A zmianą statutu zajmiemy się w nowym roku szkolnym, wyczekując na jeszcze inne zmiany czy sugestie

– opowiada dyrektor.

Aby wprowadzić zmiany do wewnątrzszkolnych zasad ocenienia, rada pedagogiczna szkoły musi uchwalić stosowną uchwałę.

GALERIA: Protest rolników w Pomorskiem

Sandra Kubicka zbulwersowana zachowaniem lekarza z Ukrainy. Szokujące traktowanie!