W tych powiatach i miejscowościach kobiety żyją najkrócej. Sprawdź listę!

Które z miejsc w Polsce nie są sprzyjające do życia dla kobiet? Sprawdziliśmy! Oto powiaty i miejscowości, w których kobiety żyją najkrócej.

Polacy żyją dłużej niż wynika to z badań. Główny Urząd Statystyczny przedstawia, jaki oczekuje się wiek, średniego życia w Polsce. Wskaźnik „oczekiwane lata przeżyte w zdrowiu” obrazuje sytuację zdrowotną ludności w kraju. Obliczany jest na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej niepełnosprawności.

Wskaźnik przewidywaną średnią liczbę lat jaką ma do przeżycia bez niepełnosprawności osoba w wieku x ukończonych lat, pod warunkiem, że aktualne warunki umieralności i utraty zdrowia populacji nie ulegną zmianie do końca trwania życia tej osoby. 59,1 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet. Wskaźnik trwania życia w zdrowiu jest większy dla kobiet niż dla mężczyzn i wynosi on aż 4 lata. Dla mężczyzn wynosi on 59,1 roku, a dla kobiet 63,1 roku.

Gdzie kobiety żyją najkrócej?

W raporcie GUS wyróżnił województwa, w których kobiety żyją najkrócej. W pierwszej piątce znajdują się takie województwa, jak: kujawsko-pomorskie łódzkie, dolnoślaskie, warmińsko-mazurskie. Najkrócej żyją mieszkanki Śląska.

Na czas trwania życia szczególnie wpływa jakość życia, stan powietrza i sposobu odżywiania.

Olsztyn. Policja eskortowała rodzącą kobietę do szpitala