Dane GUS

i

Autor: GUS

W Gdyni i Sopocie ludności ubyło. W Gdańsku - przeciwnie. Dane GUS dla Trójmiasta

2022-09-21 20:00

Główny Urząd Statystyczny opublikował ostateczne dane z ostatniego, powszechnego spisu ludności, który odbył się w 2021 roku. Dane dotyczą liczby mieszkańców i mieszkań poszczególnych powiatów i gmin. Widać, że w miastach województwa pomorskiego nastąpiła depopulacja o około 0,8%, natomiast na wsiach liczba ludności wzrosła o 12%.

W czterech województwach odnotowano wzrost ludności, w tym na Pomorzu. Województwo pomorskie uzyskało drugi największy przyrost liczby ludności w kraju, zaraz po mazowieckim.

- Spośród polskich miast wojewódzkich, w ośmiu odnotowano wzrost liczby ludności, w tym w Gdańsku - o 5,6%, co w liczbach bezwzględnych oznacza, że przybyło 26 tysięcy osób. Tym samym liczba mieszkańców Gdańska stanowi 1,2% ludności kraju. W Gdyni natomiast ubytek o 1,6%, a w Sopocie największy - blisko 15% ogółu ludności - tłumaczy Zbigniew Pietrzak z Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Biorąc pod uwagę całe Trójmiasto zauważa się niewielki ubytek o 0,3%, czyli o około 2000 osób.

Na 2477 gmin w Polsce, drugi największy ubytek ludności nastąpił w gminie Hel - o około 24%. Natomiast na drugim końcu tabeli, w gminie Kosakowo, liczba ludności wzrosła aż o 90%, co daje drugi największy wzrost w kraju. Wysokie wzrosty uzyskała również gmina wiejska Pruszcz Gdański (ponad 69%) oraz gmina miejsko-wiejska Żukowo (prawie 59%).

- Charakteryzując zasoby mieszkaniowe warto odnotować największy w kraju wzrost liczby budynków mieszkalnych w województwie pomorskim, blisko 21%. Z kolei liczba mieszkań też wzrosła o niemal 20% do poziomu prawie 940 tysięcy lokali, co również plasowało nas na pierwszym miejscu w Polsce - zaznacza Zbigniew Pietrzak.

Największy w kraju wzrost liczby mieszkań odnotowano w gminie Kosakowo, o prawie 151%. Duże wzrosty odnotowały również gmina wiejska Pruszcz Gdański oraz gmina miejsko-wiejska Żukowo. W obu liczba mieszkań zwiększyła się niemal o 90%.