Minimalne stawki nauczycieli. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ruszy wypłata wynagrodzeń

i

Autor: pixabay,pexels

Edukacja

Minimalne stawki nauczycieli. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ruszy wypłata wynagrodzeń

Pensje nauczycieli w dalszym ciągu są podawane dyskusji. W 2024 roku zaplanowano podwyżki dla pedagogów. Podpisane rozporządzenie właśnie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrosło o 33 proc., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30 proc. Z końcem lutego 2024 roku rozporządzenie zostało podpisane przez premiera i zostało skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw, które właśnie się tam ukazało.

Rozporządzenie zawiera m.in.:

  • wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli;
  • sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową;
  • sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Podwyżki dla nauczycieli. Minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. wynosi 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto). Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. Pedagodzy otrzymają podwyższone pensje już w tym miesiącu z wyrównaniem od stycznia 2024.

GALERIA: Barometr Zawodów 2024. Jakich pracowników brakuje. Tutaj znajdziesz pracę!

Brutalne pobicie nastolatki na Poznaniu. Sprawczynie nie miały litości