Zdrowie

Do tych lekarzy pójdziesz bez skierowania. Lista na 2024 rok

Nie potrzebujesz skierowania, żeby skorzystać z konsultacji u niektórych specjalistów. Są też osoby, które nie potrzebują skierowania w żadnym przypadku. Mamy listę na 2024 rok. Spójrz do naszej galerii.

W większości przypadków, aby skorzystać z pomocy lekarza specjalisty należy posiadać skierowanie. Jednak niektóre z osób go nie potrzebują. Możesz korzystać z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania, jeśli: chorujesz na gruźlicę, jesteś osobą zakażoną wirusem HIV, a także:

  • jesteś inwalidą wojennym lub wojskowym, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej
  • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych
  • jesteś uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • jesteś weteranem – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
  • jesteś osobą współuzależnioną: mieszkasz lub gospodarujesz wspólnie z osobą uzależnioną lub Twój stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną – w zakresie leczenia współuzależnienia

Nie musisz posiadać skierowania także, gdy: chcesz skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży, jesteś byłym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych, jesteś osobą, która była deportowana do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Lekarz specjalista przyjmie cię bez skierowania, jeśli:

  • nie masz 18 lat i masz zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • masz orzeczenie o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Do tych lekarzy nie musisz posiadać skierowania. LISTA

Jest grupa lekarzy specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania, pomimo że nie spełniamy powyższych warunków – sprawdź w galerii. Należy pamiętać, że to pacjent wybiera placówkę, w której chce się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz.

Dlaczego Tusk nie zrealizował 100 obietnic?! Minister pod PRESJĄ dziennikarza!