Podwyżki dla nauczycieli akademickich. Jest podpis. Ile będą zarabiać?

i

Autor: pixabay

Zarobki wykładowców

Podwyżki dla nauczycieli akademickich. Jest podpis. Ile będą zarabiać?

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał rozporządzenie o podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora uczelni publicznej wzrośnie o 2160 zł.

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej. Dokument ten przewiduje wzrost tego wynagrodzenia o 30 proc.

Środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2024 r

- wynika z informacji przekazanych PAP.

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela zawierająca cztery stawki obecnego wynagrodzenia minimalnego nauczyciela akademickiego w poszczególnych grupach stanowisk:

  • profesora - 7 210 zł, czyli 100 procent stawki,
  • profesora uczelni - 5 984,30 zł, czyli 83 procent stawki,
  • adiunkta - 5 263,30 zł, czyli 73 proc. stawki,
  • asystenta wykładowcy - 3 605 zł, czyli 50 proc. stawki.

Ile wykładowcy będą zarabiać po podwyżce?

Tabela prezentuje także wysokości stawek po 30-procentowej podwyżce. Zgodnie z nią wynagrodzenie minimalne profesora wzrośnie o 2 160 zł (do kwoty 9 370 zł); profesora uczelni - wzrośnie o 1 792,80 zł (do kwoty 7 777,10 zł). Wynagrodzenie adiunkta wzrośnie o 1 576,80 zł (do kwoty 6 840,10 zł) i asystenta wykładowcy - o 1 080 zł (do kwoty 4 685 zł).

MNiSW przypomina, że z minimalnym wynagrodzeniem profesora skorelowane są wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc., a dla adiunkta – nie niższa niż 73 proc. tego wynagrodzenia.

Rzeczniczka resortu przypomina również, że określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa na inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, np. na wysokość łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora, jaką może otrzymać student, miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni, dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora, wynagrodzenia w postępowaniach awansowych, miesięcznego stypendium doktoranckiego.

MNiSW zastrzega, że faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii. Dzieje się to indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

Podstawowe wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego (które nie może być niższe od minimum ustawowego) i dodatku za staż pracy, stanowiących stałe składniki wynagrodzenia. Dodatkowo nauczyciel akademicki w uczelni publicznej może otrzymywać dodatek funkcyjny, dodatek zadaniowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych bądź inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia.

Zobacz galeria! Do tych lekarzy nie musisz posiadać skierowania

Nie do wszystkich lekarzy specjalistów musisz posiadać skierowanie. Stworzyliśmy listę lekarzy. Sprawdź, w naszej galerii!

Pomorskie. Protest rolników w Wejherowie