Plan Małego Kacka po dyskusji z mieszkańcami

i

Autor: gdynia.pl

Plan Małego Kacka po dyskusji z mieszkańcami

2022-02-03 14:53

W środę, 2 lutego 2022 roku została przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej.

Na początku spotkania miejscy planiści zaprezentowali główne założenia projektu planu. Pytania uczestników dyskusji dotyczyły w szczególności docelowego zagospodarowania terenu przeznaczonego w projekcie planu na usługi sportu i rekreacji oraz planowanych dróg publicznych i zasad organizacji ruchu drogowego.

Projektanci planu wskazali, że projekt planu miejscowego ustala przeznaczenie terenu pod usługi sportu i rekreacji oraz zieleń urządzoną, natomiast nie przesądza o szczegółowym sposobie zagospodarowania.

Wyjaśnili, że uchwalenie planu miejscowego stanowić będzie pierwszy etap procesu zmierzającego do docelowego zagospodarowania tego terenu, na którym możliwe będzie zrealizowanie różnych ogólnodostępnych obiektów sportowych. W odpowiedzi na pytania dotyczące zasad organizacji ruchu oraz zaproponowanych zmian w układzie drogowym, projektanci wyjaśnili zasadność przyjętych rozwiązań, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi komunikacyjnej w tej części miasta Gdyni.

Przypominamy, że z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej można zapoznać się do dnia 15 lutego 2022 r. w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia, na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, gdzie można też uzyskać szczegółowe informacje.

Osoby kwestionujące ustalenia projektu planu mogą do dnia 1 marca 2022 r. składać uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:

  • papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na stronie internetowej.
Wypadek autobusu szkolnego na przejeździe w Warlubiu. Jedna osoba (kierowca) nie żyje