100 złotych, banknot, pieniądze

i

Autor: Pexels

Edukacja

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli. Ile wynosi w 2024 roku? Nauczyciele żądają zmian!

Poza wynagrodzeniem zasadniczym polscy nauczyciele mogą liczyć na szereg dodatków, które są określone w Karcie Nauczyciela. Jednym z nich jest nagroda jubileuszowa. Jednak nie wszyscy pedagodzy ją otrzymują. Nauczyciele żądają zmian!

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które obecnie wynosi od 3600 zł do 4550 zł brutto w zależności od wykształcenia.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele otrzymują też dodatki, które są określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście, m.in.: za wysługę lat, funkcyjne , motywacyjny, za warunki pracy czy za uciążliwość pracy. W gronie dodatków znajduje się też nagroda jubileuszowa, którą nauczyciel otrzymuje za wieloletnią pracę.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli. Ile wynosi w 2024 roku?

Obecnie, nagroda jubileuszowa wynosi:

  • za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 30 lat pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 35 lat pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 40 lat pracy - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Nagroda za 45 lat pracy. Pedagodzy żądają zmian. Ministerstwo Edukacji odpowiedziało

Wnioskodawcy postulują o dodanie do Karty Nauczyciela przepisu rozszerzającego katalog nagród jubileuszowych dla nauczycieli o nagrodę za 45-letni staż pracy, wskazują na długi czas pracy tej grupy zawodowej.

W obecnym czasie, gdy wiek emerytalny został ustalony na 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, wielu nauczycieli osiągnęło lub osiągnie 45-letni staż pracy. Otrzymanie nagrody jubileuszowej byłoby motywacją do dalszej pracy zawodowej i zachętą do nieprzechodzenia na emeryturę

- wskazują posłowie w interpelacji, cytowanej na łamach Prawo.pl. Według serwisu najpewniej nauczyciel dostawałby 300 proc. wynagrodzenia.

Jak przypominają wnioskodawcy, nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonych w aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych.

Jak podaje portal Money.pl, w odpowiedzi na interpelację resort poinformował, że "jednym z priorytetów obecnej polityki oświatowej Rządu RP jest odbudowa prestiżu zawodu nauczycielskiego".

W związku z postulatami o zmianę lub korektę niektórych rozwiązań systemowych dotyczących m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli - dostrzegając potrzebę wypracowania propozycji zmian dotychczasowych regulacji, Minister Edukacji powoła Zespół, który będzie zajmował się zgłaszanymi postulatami. Zespół ten będzie pracował w ramach tematycznych grup roboczych

- informuje sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura. 

Resort dodaje, że podczas prac grupy roboczej, która zajmie się wynagrodzeniami nauczycieli, podniesiona będzie kwestia praw nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. 

Express Biedrzyckiej – TRELA, KARNOWSKI - Wstęp
Listen on Spreaker.