szkoła

i

Autor: Getty Images

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół podstawowych w Gdyni?

2022-02-01 7:25

21 marca rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice naszych najmłodszych uczniów mają w czym wybierać. W Gdyni jest bowiem ponad 30 szkół, w tym te z oddziałami dwujęzycznymi czy sportowymi. Jak będzie przebiegała rekrutacja?

Co ważne we wszystkich szkołach wnioski o przyjęcie składamy od 21 marca do 27 kwietnia. W szkołach mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych czy dwujęzycznych podczas procesu rekrutacji dodatkowo przyszli uczniowie przechodzą testy. Kandydaci bowiem muszą wykazać się swoją sprawnością fizyczną bądź w przypadku oddziałów dwujęzycznych przejść sprawdzian predyspozycji językowych.

W przypadku "klasycznych" szkół listę osób zakwalifikowanych poznamy 20 maja. Rodzice w terminie 7 dni potwierdzają, do której szkoły będzie uczęszczało ich dziecko. W czerwcu będzie można także złożyć wnioski w rekrutacji uzupełniającej. Szkoły będą je przyjmować od 6 do 20 czerwca.

Wydział Edukacji, przygotował dla rodziców szczegółowy grafik rekrutacji, w którym można sprawdzić dokładne daty kolejnych etapów rekrutacji. Na samym dole znajdą Państwo także kryteria jakimi kierują się szkoły podczas przyjmowania dzieci oraz wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Kryteria

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

  • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
  • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
  • niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
  • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
  • miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
  • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Wszystkie niezbędne dokumenty terminy dostępne są na stronie miasta pod tym linkiem.

Express Biedrzyckiej - Hanna Gill-Piątek: Postawa prezydenta Dudy jest bardzo dobra