Dobry start: To już ostatni moment na złożenie wniosku o wyprawkę na rok szkolny 2022/23

i

Autor: pexels/Pixabay

Dobry Start: To już ostatni moment na złożenie wniosku o wyprawkę na rok szkolny 2022/23

2022-09-28 10:28

ZUS wypłacił już ponad 1,2 mld zł w ramach wyprawek szkolnych w programie "Dobry Start". Wciąż jeszcze można składać wnioski, choć czasu jest niewiele. Do kiedy można ubiegać się o pieniądze na wyprawkę dla dziecka?

“Dobry Start”, czyli 300 plus. Do kiedy można złożyć wniosek?

Jak przypomina prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, wciąż można składać wnioski w ramach programu "Dobry Start", a ostateczny termin to 30 listopada.

Jak podkreśla, w ramach programu rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 złotych na zakup wyprawki szkolnej: podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz innego niezbędnego wyposażenia, potrzebnego dzieciom w podstawówkach, liceach czy szkołach policealnych.

Dobry Start”: Kiedy wypłaty? Jak długo trzeba czekać na środki?

Choć zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła taki wniosek, wciąż jeszcze czekają pieniądze przeznaczone na wyprawki dla najmłodszych. Trzeba podkreślić, że wnioski o świadczenie z programu 'Dobry Start' złożono już dla ponad 4,4 mln dzieci, czyli prawie 100 proc. uprawnionych. 

O wyprawkę szkolną można było ubiegać się od 1 lipca. Rodzice i opiekunowie, którzy złożyli wniosek do końca sierpnia, mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków składanych w kolejnych miesiącach, czyli wrześniu, październiku lub listopadzie – pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek na "Dobry Start"? Dla kogo przeznaczone jest świadczenie?

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek elektroniczny na “Dobry Start”. Jak wnioskować online?

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu "Dobry Start" przyznaje i wypłaca ZUS. Środki trafiają na konto wskazane we wniosku. Warto dodać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce, szkole czy przedszkolu. "Dobry Start" nie obejmuje też studentów..

W bydgoskich szkołach ruszyły egzaminy zawodowe