Matura z języka polskiego

i

Autor: Monika Czekańska

matura 2024

Czym jest błąd kardynalny? Jeśli nie wiesz, możesz nie zdać matury z polskiego!

Błąd kardynalny na maturze z polskiego. Jeżeli popełnisz ten błąd na egzaminie, możesz mieć spore kłopoty i nie zdać matury. Wystarczy tylko ten jeden rodzaj pomyłki i oblejesz! Wiesz o co chodzi?

Błąd kardynalny. Musisz to wiedzieć przed maturą z polskiego

Wytyczne Centralnej Komisji Edukacyjnej są bezlitosne i każdy maturzysta musi to wiedzieć przed egzaminem maturalnym z języka polskiego. Co oznacza błąd kardynalny na maturze? To ogromna pułapka dla każdego zdającego, lepiej go unikać. 

Błąd kardynalny to taki przypadek, gdy oceniający maturę za napisaną pracę może wpisać jedynie 0 punktów. Nie ma od tego ustępstw. Ale co dokładnie oznacza i kiedy maturzysta popełnia błąd kardynalny? Poniżej przedstawiamy przykłady. Dotyczy to matury z języka polskiego - ustnej i pisemnej na obu poziomach.

Czym jest błąd kardynalny?

błąd kardynalny to „błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający, oraz kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez zdającego... Błąd kardynalny może dotyczyć wyłącznie lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej jako lektury do omówienia w całości (nie we fragmentach)

- podaje CKE.

Co to jest błąd kardynalny na maturze? Według CKE błąd kardynalny jest błędem rzeczowym, który świadczy o nieznajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej, do której odwołuje się zdający w zakresie:

  • fabuły, w tym głównych wątków utworu
  • losów głównych bohaterów, w tym np. łączenie biografii różnych bohaterów.

Błąd kardynalny a rzeczowy

Na maturze oczywiście najlepiej wcale nie popełniać błędów, ale na uspokojenie dodamy czym nie jest błąd kardynalny. Pisząc pracę pisemną na maturze z języka polskiego możecie pomylić imiona bohaterów - to nie jest błąd kardynalny a jedynie rzeczowy. Czy pomylenie autora to błąd kardynalny? Również nie. Błędy kardynalne to te najwyższego kalibru, gdy piszemy rozprawkę, kompletnie nic nie wiedząc o lekturze.

Błąd kardynalny - przykłady

W sieci wśród przykładów błędów kardynalnych znajdziemy:

  • kiedy piszemy o przemianie i zaznaczamy, że Jacek Soplica w ogóle nie zmienił się po zastrzeleniu Stolnika, a ksiądz Robak to jego brat bliźniak
  • opisując pracę w danym utworze opisujemy wszystko inne oprócz wątku pracy, lub za pracę uznajemy np. miłosne starania Wokulskiego.

Błąd kardynalny. Czy zdam maturę?

Za błąd kardynalny otrzymujemy 0 punktów za całą pracę pisemną. Za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz mamy szansę otrzymać 60 punktów (w tym 35 punktów za wypracowanie). Aby zdać maturę należy więc zdobyć przynajmniej 18 punktów, jeśli więc popełnimy błąd kardynalny i wyzerujemy wypracowanie, to wciąż możemy zdać maturę (uzyskując wymaganą liczbę punktów w innych częściach: teście historycznoliterackim i języku polskim w użyciu). Jednak szanse na zdanie matury zdecydowanie maleją.

Galeria: Nowy ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ+. Jakie szkoły są w TOP 10 na Pomorzu?

Najpiękniejsze jeziora w Pomorskiem. Te miejsca warto odwiedzić!