Twoje finanse

Cukrzyku! Ten zasiłek ci się należy. Dostaniesz kilkaset złotych miesięcznie

2024-07-15 13:29

Cukrzyca dotyka coraz więcej osób. Chorujący na cukrzycę mogą starać się o dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, komu się należy!

Cukrzyca to choroba, na którą w Polsce cierpi około 3 milionów ludzi. Wymaga ona stałej opieki i kontroli, a co za tym idzie dodatkowych nakładów pieniędzy. Osoby chorujące na cukrzycę mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatek dla cukrzyków. Komu się należy?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

Od 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. W 2024 roku planowane jest zwiększenie tej kwoty.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w urzędzie miasta lub gminy. Można zrobić to w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wiek dziecka oraz niepełnosprawność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny ma być przyznany osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

GALERIA: Wakacyjna mapa Polski. Te miejscowości wybierają Polacy

QUIZ. Śląskie tytuły popularnych filmów. Sprawdź, czy uda ci się odgadnąć wszystkie

Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Gorol to tytuł filmu:
Pokój Zbrodni - Krawa wielkanoc short
Listen on Spreaker.